ارزش پول سوریه ۳۰ درصد افزایش یافت

ارزش پول سوریه ۳۰ درصد افزایش یافت

ارزش لیر سوریه در برابر دلار آمریکا ۳۰ درصد افزایش یافت

ارزش پول سوریه ۳۰ درصد افزایش یافت

(image)

ارزش لیر سوریه در برابر دلار آمریکا ۳۰ درصد افزایش یافت
ارزش پول سوریه ۳۰ درصد افزایش یافت

wolrd press news