اردوی تیم ملی ایران در اتریش هم لغو شد

اردوی تیم ملی ایران در اتریش هم لغو شد

اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کشور اتریش که قرار بود از ۱۵ تیرماه برگزار شود لغو شد.

اردوی تیم ملی ایران در اتریش هم لغو شد

(image)

اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کشور اتریش که قرار بود از ۱۵ تیرماه برگزار شود لغو شد.
اردوی تیم ملی ایران در اتریش هم لغو شد

مرکز فیلم