اردوغان ملکه زیبایی ترکیه را زندانی کرد

اردوغان ملکه زیبایی ترکیه را زندانی کرد

ملکه زیبایی سابق ترکیه به دلیل توهین به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بازداشت شد.

اردوغان ملکه زیبایی ترکیه را زندانی کرد

(image)

ملکه زیبایی سابق ترکیه به دلیل توهین به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بازداشت شد.
اردوغان ملکه زیبایی ترکیه را زندانی کرد

دانلود سریال و آهنگ