اردوغان: ترکیه حتی اگر تنها بماند، در قبال سوریه تغییر موضع نخواهد داد

اردوغان: ترکیه حتی اگر تنها بماند، در قبال سوریه تغییر موضع نخواهد داد

رئیس‌جمهوری ترکیه در موضعی که نشان دهنده تنها شدن این کشور در قبال بحران سوریه است، می‌گوید حتی اگر ترکیه تنها هم بماند، موضعش در قبال سوریه را تغییر نمی‌دهد.

اردوغان: ترکیه حتی اگر تنها بماند، در قبال سوریه تغییر موضع نخواهد داد

(image)

رئیس‌جمهوری ترکیه در موضعی که نشان دهنده تنها شدن این کشور در قبال بحران سوریه است، می‌گوید حتی اگر ترکیه تنها هم بماند، موضعش در قبال سوریه را تغییر نمی‌دهد.
اردوغان: ترکیه حتی اگر تنها بماند، در قبال سوریه تغییر موضع نخواهد داد

سیستم اطلاع رسانی