اردوغان، ابومازن را در جریان توافق با رژیم صهیونیستی قرار داد

اردوغان، ابومازن را در جریان توافق با رژیم صهیونیستی قرار داد

رئیس جمهور ترکیه طی تماس تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین وی را در جریان جزئیات دستیابی توافق آشتی ترکیه با رژیم صهیونیستی قرار داد .

اردوغان، ابومازن را در جریان توافق با رژیم صهیونیستی قرار داد

(image)

رئیس جمهور ترکیه طی تماس تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین وی را در جریان جزئیات دستیابی توافق آشتی ترکیه با رژیم صهیونیستی قرار داد .
اردوغان، ابومازن را در جریان توافق با رژیم صهیونیستی قرار داد

باران فیلم