ارتش سوریه یک فرودگاه نظامی را از چنگ داعش خارج کرد

ارتش سوریه یک فرودگاه نظامی را از چنگ داعش خارج کرد

نیروهای ارتش سوریه یک فرودگاه نظامی را از کنترل داعش آزاد کرده‌اند.

ارتش سوریه یک فرودگاه نظامی را از چنگ داعش خارج کرد

(image)

نیروهای ارتش سوریه یک فرودگاه نظامی را از کنترل داعش آزاد کرده‌اند.
ارتش سوریه یک فرودگاه نظامی را از چنگ داعش خارج کرد

فروش بک لینک

car