ارتش سوریه شهرک الرمیله را آزاد کرد/ گلوله‌باران شدید مواضع تروریست‌ها

ارتش سوریه شهرک الرمیله را آزاد کرد/ گلوله‌باران شدید مواضع تروریست‌ها

ارتش سوریه در ادامه عملیات علیه گروههای تروریستی، شهرک الرمیله در حومه حماه را آزاد کرد.

ارتش سوریه شهرک الرمیله را آزاد کرد/ گلوله‌باران شدید مواضع تروریست‌ها

(image)

ارتش سوریه در ادامه عملیات علیه گروههای تروریستی، شهرک الرمیله در حومه حماه را آزاد کرد.
ارتش سوریه شهرک الرمیله را آزاد کرد/ گلوله‌باران شدید مواضع تروریست‌ها

مرجع توریسم