ارتش آماده شده و انگشت‌ها روی ماشه است/ فرمانده گردان غزه ارتش رژیم صهیونیستی تغییر کرد

ارتش آماده شده و انگشت‌ها روی ماشه است/ فرمانده گردان غزه ارتش رژیم صهیونیستی تغییر کرد

فرمانده نیروهای جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی در مراسم تغییر فرمانده گردان غزه ضمن اعلام اینکه بدنبال درگیری جدید نیستند اما هشدار داد که برای جنگ آماده می‌شوند.

ارتش آماده شده و انگشت‌ها روی ماشه است/ فرمانده گردان غزه ارتش رژیم صهیونیستی تغییر کرد

(image)

فرمانده نیروهای جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی در مراسم تغییر فرمانده گردان غزه ضمن اعلام اینکه بدنبال درگیری جدید نیستند اما هشدار داد که برای جنگ آماده می‌شوند.
ارتش آماده شده و انگشت‌ها روی ماشه است/ فرمانده گردان غزه ارتش رژیم صهیونیستی تغییر کرد

wolrd press news