ادعای سعودی‌ها در قرارداد یکسان حج ایران و ترکیه کذب است

ادعای سعودی‌ها در قرارداد یکسان حج ایران و ترکیه کذب است

رئیس سازمان حج و زیارت به سخنان رئیس دیانت ترکیه در مورد محرومیت ایران از حج اشاره کرد و گفت: اینکه سفیر سعودی در ترکیه اعلام کرده همان متنی را برای قرارداد به ایران داده‌اند که به ترکیه نیز داده‌اند، کذب است.

ادعای سعودی‌ها در قرارداد یکسان حج ایران و ترکیه کذب است

(image)

رئیس سازمان حج و زیارت به سخنان رئیس دیانت ترکیه در مورد محرومیت ایران از حج اشاره کرد و گفت: اینکه سفیر سعودی در ترکیه اعلام کرده همان متنی را برای قرارداد به ایران داده‌اند که به ترکیه نیز داده‌اند، کذب است.
ادعای سعودی‌ها در قرارداد یکسان حج ایران و ترکیه کذب است

پرس نیوز