ادامه غوغاسالاری و گریز اصلاح‌طلبان از پاسخگویی/ طنین فریاد «مرگ بر امریکا» دانشجویان اصفهانی در پسابرجام

ادامه غوغاسالاری و گریز اصلاح‌طلبان از پاسخگویی/ طنین فریاد «مرگ بر امریکا» دانشجویان اصفهانی در پسابرجام

ادامه غوغاسالاری و گریز اصلاح‌طلبان از پاسخگویی، ادامه ابهامات در مورد مرگ دانشجویی نخبه، برخورد با افراطی‌گری در دانشگاه‌ها، عبور دانشجویان از گذرگاه حضور در دو حماسه و آغاز اعزام راهیان‌نور، مهمترین رویدادهای نیم‌سال دوم دانشگاه‌های اصفهان بود.

ادامه غوغاسالاری و گریز اصلاح‌طلبان از پاسخگویی/ طنین فریاد «مرگ بر امریکا» دانشجویان اصفهانی در پسابرجام

(image)

ادامه غوغاسالاری و گریز اصلاح‌طلبان از پاسخگویی، ادامه ابهامات در مورد مرگ دانشجویی نخبه، برخورد با افراطی‌گری در دانشگاه‌ها، عبور دانشجویان از گذرگاه حضور در دو حماسه و آغاز اعزام راهیان‌نور، مهمترین رویدادهای نیم‌سال دوم دانشگاه‌های اصفهان بود.
ادامه غوغاسالاری و گریز اصلاح‌طلبان از پاسخگویی/ طنین فریاد «مرگ بر امریکا» دانشجویان اصفهانی در پسابرجام

عکس های داغ جدید

پامنا موبایل لپ تاپ