ادامه تمرینات پرسپولیس از فردا در مسقط برگزار می‌شود

ادامه تمرینات پرسپولیس از فردا در مسقط برگزار می‌شود

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس که اردوی تدارکاتی خود را در کشور عمان برگزار کرده، عصر امروز از شهر صور به مسقط رسید.

ادامه تمرینات پرسپولیس از فردا در مسقط برگزار می‌شود

(image)

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس که اردوی تدارکاتی خود را در کشور عمان برگزار کرده، عصر امروز از شهر صور به مسقط رسید.
ادامه تمرینات پرسپولیس از فردا در مسقط برگزار می‌شود

مرکز فیلم

دانلود موزیک