اخراج و تعلیق از کار ۸۱ هزار کارمند پس از کودتای ترکیه

اخراج و تعلیق از کار ۸۱ هزار کارمند پس از کودتای ترکیه

نخست وزیر ترکیه می‌گوید در پی کودتای نافرجام در این کشور بیش از ۸۱ هزار نفر به دلیل مظنون بودن به داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن رهبر مخالفان، اخراج و یا از کار تعلیق شده‌اند.

اخراج و تعلیق از کار ۸۱ هزار کارمند پس از کودتای ترکیه

(image)

نخست وزیر ترکیه می‌گوید در پی کودتای نافرجام در این کشور بیش از ۸۱ هزار نفر به دلیل مظنون بودن به داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن رهبر مخالفان، اخراج و یا از کار تعلیق شده‌اند.
اخراج و تعلیق از کار ۸۱ هزار کارمند پس از کودتای ترکیه

پرس نیوز