اختیار پذیرش بورسیه‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شد

اختیار پذیرش بورسیه‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شد

وزیر علوم،تحقیقات وفناوری اعلام كرد: اختیار پذیرش بورسیه‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شده است.

اختیار پذیرش بورسیه‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شد

(image)

وزیر علوم،تحقیقات وفناوری اعلام كرد: اختیار پذیرش بورسیه‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شده است.
اختیار پذیرش بورسیه‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شد

بک لینک قوی

خبرگزاری اصفحان