اختلاف مقامات آمریکایی بر سر دسترسی ایران به دلار

اختلاف مقامات آمریکایی بر سر دسترسی ایران به دلار

وب‌سایت «فری بیکن» در مطلبی به تنش‌های داخلی دولت اوباما بر سر برقراری روابط اقتصادی با ایران و همچنین دسترسی ایران به دلار پرداخت.

اختلاف مقامات آمریکایی بر سر دسترسی ایران به دلار

(image)

وب‌سایت «فری بیکن» در مطلبی به تنش‌های داخلی دولت اوباما بر سر برقراری روابط اقتصادی با ایران و همچنین دسترسی ایران به دلار پرداخت.
اختلاف مقامات آمریکایی بر سر دسترسی ایران به دلار

فیلم سریال آهنگ