اختصاص هزینه ۳۰۰ میلیارد دلاری مسکو برای تقویت ارتش روسیه

اختصاص هزینه ۳۰۰ میلیارد دلاری مسکو برای تقویت ارتش روسیه

روسیه قصد دارد برای نوسازی و تقویت ارتش تا سال ۲۰۲۰ مبلغی معادل ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه کند.

اختصاص هزینه ۳۰۰ میلیارد دلاری مسکو برای تقویت ارتش روسیه

(image)

روسیه قصد دارد برای نوسازی و تقویت ارتش تا سال ۲۰۲۰ مبلغی معادل ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه کند.
اختصاص هزینه ۳۰۰ میلیارد دلاری مسکو برای تقویت ارتش روسیه

سیستم اطلاع رسانی