اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران برگزار می‌شود

اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران برگزار می‌شود

مراسم پایانی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران عصر امروز برگزار می‌شود.

اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران برگزار می‌شود

(image)

مراسم پایانی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران عصر امروز برگزار می‌شود.
اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران برگزار می‌شود

wolrd press news