اخبار خوش از شکست داعش/ تسلط نیروهای عراقی بر تقاطع شهرستان الشرقاط

اخبار خوش از شکست داعش/ تسلط نیروهای عراقی بر تقاطع شهرستان الشرقاط

نیروهای عراقی در ادامه پیشروی خود در شمال استان صلاح الدین با آزادسازی دو روستا به تقاطع شهرستان الشرقاط رسیدند.

اخبار خوش از شکست داعش/ تسلط نیروهای عراقی بر تقاطع شهرستان الشرقاط

(image)

نیروهای عراقی در ادامه پیشروی خود در شمال استان صلاح الدین با آزادسازی دو روستا به تقاطع شهرستان الشرقاط رسیدند.
اخبار خوش از شکست داعش/ تسلط نیروهای عراقی بر تقاطع شهرستان الشرقاط

خبرهای داغ