احترام به سنت‌های مردم عراق در سفر پیاده اربعین مدنظر زائران باشد

احترام به سنت‌های مردم عراق در سفر پیاده اربعین مدنظر زائران باشد

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به توصیه های رهبر انقلاب در حفظ حرمت مردم عراق گفت: ما مهمان سنت‌های عراقی‌ها هم هستیم، نباید کاری کنیم که سنتهای عراقی‌ها را زیرپا بگذاریم.

احترام به سنت‌های مردم عراق در سفر پیاده اربعین مدنظر زائران باشد

(image)

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به توصیه های رهبر انقلاب در حفظ حرمت مردم عراق گفت: ما مهمان سنت‌های عراقی‌ها هم هستیم، نباید کاری کنیم که سنتهای عراقی‌ها را زیرپا بگذاریم.
احترام به سنت‌های مردم عراق در سفر پیاده اربعین مدنظر زائران باشد

میهن دانلود