اجرای گزينشي قانون نتيجه‌اي جز فساد نداشته و ندارد

اجرای گزينشي قانون نتيجه‌اي جز فساد نداشته و ندارد

فارغ‌التحصیلان دانشگاه نفت در نامه‌ای خطاب به وزر نفت با بیان اینکه اجرای گزينشي قانون نتيجه‌اي جز فساد نداشته و ندارد، اعلام کردند: اینکه معدل ۱۲ دانشگاه صنعت نفت بر معدل ۱۸ دانشگاه دیگر الویت داشته باشد، کاملا خلاف قوانین جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت است.

اجرای گزينشي قانون نتيجه‌اي جز فساد نداشته و ندارد

(image)

فارغ‌التحصیلان دانشگاه نفت در نامه‌ای خطاب به وزر نفت با بیان اینکه اجرای گزينشي قانون نتيجه‌اي جز فساد نداشته و ندارد، اعلام کردند: اینکه معدل ۱۲ دانشگاه صنعت نفت بر معدل ۱۸ دانشگاه دیگر الویت داشته باشد، کاملا خلاف قوانین جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت است.
اجرای گزينشي قانون نتيجه‌اي جز فساد نداشته و ندارد

دانلود سرا