اجرای طرح گلدان به جای قلیان

اجرای طرح گلدان به جای قلیان

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: کمپین «نفس بکش» و طرح «جایگزینی گلدان به جای قلیان» می تواند الگوی خوبی باشد تا هر کدام از ما بتوانیم کمپین هایی در محلات، خانواده ها و مناطق خود تشکیل دهیم.

اجرای طرح گلدان به جای قلیان

(image)

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: کمپین «نفس بکش» و طرح «جایگزینی گلدان به جای قلیان» می تواند الگوی خوبی باشد تا هر کدام از ما بتوانیم کمپین هایی در محلات، خانواده ها و مناطق خود تشکیل دهیم.
اجرای طرح گلدان به جای قلیان

دانلود سریال و آهنگ