اجازه نمی‌دهیم حتی یک کلمه از انحرافات بهاییت در ایران اسلامی ترویج یابد

اجازه نمی‌دهیم حتی یک کلمه از انحرافات بهاییت در ایران اسلامی ترویج یابد

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: اجازه نمی‌دهیم حتی یک کلمه از انحرافات بهاییت در ایران اسلامی ترویج یابد و کسانی که باعث حمایت از بهاییت شوند، حتی در لوای چادر و یا عبا، چیزی از اسلام را درک نکرده‌اند.

اجازه نمی‌دهیم حتی یک کلمه از انحرافات بهاییت در ایران اسلامی ترویج یابد

(image)

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: اجازه نمی‌دهیم حتی یک کلمه از انحرافات بهاییت در ایران اسلامی ترویج یابد و کسانی که باعث حمایت از بهاییت شوند، حتی در لوای چادر و یا عبا، چیزی از اسلام را درک نکرده‌اند.
اجازه نمی‌دهیم حتی یک کلمه از انحرافات بهاییت در ایران اسلامی ترویج یابد

دانلود سریال و آهنگ