اجازه ندهیم عده ای فریبکار به نام اسلام، بر چهره اسلام شمشیر بکشند

اجازه ندهیم عده ای فریبکار به نام اسلام، بر چهره اسلام شمشیر بکشند
رئیس جمهور در دیدار علما و نخبگان پاکستان گفت: اسلام دین برادری، محبت، عشق و دوستی به انسان های دیگر است و ما باید فرهنگ راستین اسلام را به جهان معرفی کنیم و اجازه ندهیم عده ای فریبکار به نام اسلام، بر چهره اسلام شمشیر بکشند.

اجازه ندهیم عده ای فریبکار به نام اسلام، بر چهره اسلام شمشیر بکشند

رئیس جمهور در دیدار علما و نخبگان پاکستان گفت: اسلام دین برادری، محبت، عشق و دوستی به انسان های دیگر است و ما باید فرهنگ راستین اسلام را به جهان معرفی کنیم و اجازه ندهیم عده ای فریبکار به نام اسلام، بر چهره اسلام شمشیر بکشند.
اجازه ندهیم عده ای فریبکار به نام اسلام، بر چهره اسلام شمشیر بکشند

میهن دانلود

سیستم اطلاع رسانی