«اتکا به داخل» آمریکایی‌ها را مجبور به مذاکره کرد/ پافشاری بر ارزش‌ها در سیاست خارجی عین عقلانیت است

«اتکا به داخل» آمریکایی‌ها را مجبور به مذاکره کرد/ پافشاری بر ارزش‌ها در سیاست خارجی عین عقلانیت است

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: پافشاری بر ارزش‌ها در سیاست خارجی عین عقلانیت است، اما عقلانیتی که منافع ملی ایران را تأمین می‌کند؛ نه عقلانیتی که مورد قبول کاخ سفید است.

«اتکا به داخل» آمریکایی‌ها را مجبور به مذاکره کرد/ پافشاری بر ارزش‌ها در سیاست خارجی عین عقلانیت است

(image)

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: پافشاری بر ارزش‌ها در سیاست خارجی عین عقلانیت است، اما عقلانیتی که منافع ملی ایران را تأمین می‌کند؛ نه عقلانیتی که مورد قبول کاخ سفید است.
«اتکا به داخل» آمریکایی‌ها را مجبور به مذاکره کرد/ پافشاری بر ارزش‌ها در سیاست خارجی عین عقلانیت است

عرفان دینی