اتهام جاسوسی اتباع بحرین برای ایران، بی اساس است

اتهام جاسوسی اتباع بحرین برای ایران، بی اساس است

یک مقام وزارت امورخارجه کشورمان گفت: از آغاز اعتراض های مردمی در بحرین، حکومت آن کشور با هدف فرافکنی و فرار از پاسخگویی به اتهام نقض حقوق بشر تلاش کرده تا با طرح اتهامات واهی علیه برخی کشورها، افکار عمومی را از بحران داخلی این کشور منحرف کند.

اتهام جاسوسی اتباع بحرین برای ایران، بی اساس است

(image)

یک مقام وزارت امورخارجه کشورمان گفت: از آغاز اعتراض های مردمی در بحرین، حکومت آن کشور با هدف فرافکنی و فرار از پاسخگویی به اتهام نقض حقوق بشر تلاش کرده تا با طرح اتهامات واهی علیه برخی کشورها، افکار عمومی را از بحران داخلی این کشور منحرف کند.
اتهام جاسوسی اتباع بحرین برای ایران، بی اساس است

دانلود موزیک