اتریش ۰-۰ پرتغال/ دومین تساوی سلسائو در شب ناکامی رونالدو

اتریش ۰-۰ پرتغال/ دومین تساوی سلسائو در شب ناکامی رونالدو

دو تیم ملی فوتبال اتریش و پرتغال به تساوی بدون گل رضایت دادند تا بازی سوم آنها بسیار حساس و تعیین کننده باشد.

اتریش ۰-۰ پرتغال/ دومین تساوی سلسائو در شب ناکامی رونالدو

(image)

دو تیم ملی فوتبال اتریش و پرتغال به تساوی بدون گل رضایت دادند تا بازی سوم آنها بسیار حساس و تعیین کننده باشد.
اتریش ۰-۰ پرتغال/ دومین تساوی سلسائو در شب ناکامی رونالدو

دانلود فیلم جدید