ابراز امیدواری پوتین برای نزدیک شدن مواضع روسیه و آمریکا

ابراز امیدواری پوتین برای نزدیک شدن مواضع روسیه و آمریکا

رئیس جمهور روسیه اعلام کرد امیدوار است سفر وزیر خارجه امریکا به روسیه باعث نزدیک شدن مواضع مسکو و واشنگتن شود.

ابراز امیدواری پوتین برای نزدیک شدن مواضع روسیه و آمریکا

(image)

رئیس جمهور روسیه اعلام کرد امیدوار است سفر وزیر خارجه امریکا به روسیه باعث نزدیک شدن مواضع مسکو و واشنگتن شود.
ابراز امیدواری پوتین برای نزدیک شدن مواضع روسیه و آمریکا

کرمان نیوز

خبر اسلامی