ابتکار جالب دانشجویان نقشه‌برداری دانشگاه زابل در ترسیم آرم این دانشگاه +تصاویر

دانشجویان رشته نقشه‌برداری دانشگاه زابل آرم این دانشگاه را به عنوان پروژه کارورزی خود با گچ در مقابل ساختمان جدید دانشکده منابع طبیعی این دانشگاه ترسیم کردند.