ائمه جمعه کشور به دیدن “رسوایی”2 نشستند

ائمه جمعه کشور به دیدن “رسوایی”2 نشستند
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، فیلم سینمایی «رسوایی 2» جدیدترین ساخته مسعود ده نمکی ویژه ائمه جمعه سراسر کشور اکران شد.
ائمه جمعه برای کنگره ای در تهران گردهم آمدند و پس از اتمام همایش به دیدن «رسوایی 2» نشستند در این اکران خصوصی که 400 نفر از ائمه جمعه سراسر کشور حضور داشتند، برگه های نظرسنجی نیز توزیع شد که بر این اساس 79 درصد ائمه جمعه رای «عالی»، 18 درصد رای «متوسط» و 3 درصد رای «ضعیف» به فیلم دادند.
پیش از نیز نخبگان، مسئولان کشور در نظرسنجی فیلم جدید ده نمکی شرکت کردند و بیش از 70 …

ائمه جمعه کشور به دیدن “رسوایی”2 نشستند

به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، فیلم سینمایی «رسوایی 2» جدیدترین ساخته مسعود ده نمکی ویژه ائمه جمعه سراسر کشور اکران شد.
ائمه جمعه برای کنگره ای در تهران گردهم آمدند و پس از اتمام همایش به دیدن «رسوایی 2» نشستند در این اکران خصوصی که 400 نفر از ائمه جمعه سراسر کشور حضور داشتند، برگه های نظرسنجی نیز توزیع شد که بر این اساس 79 درصد ائمه جمعه رای «عالی»، 18 درصد رای «متوسط» و 3 درصد رای «ضعیف» به فیلم دادند.
پیش از نیز نخبگان، مسئولان کشور در نظرسنجی فیلم جدید ده نمکی شرکت کردند و بیش از 70 …
ائمه جمعه کشور به دیدن “رسوایی”2 نشستند

خبر جدید