آیت‌الله علوی‌گرگانی: طب سنتی احیا شود

آیت‌الله علوی‌گرگانی: طب سنتی احیا شود

یکی از مراجع تقلید با تأکید بر اینکه علم و تجربه اطباء سنتی نباید با فوت آنان از میان برود، گفت: طب سنتی باید احیا شود.

آیت‌الله علوی‌گرگانی: طب سنتی احیا شود

(image)

یکی از مراجع تقلید با تأکید بر اینکه علم و تجربه اطباء سنتی نباید با فوت آنان از میان برود، گفت: طب سنتی باید احیا شود.
آیت‌الله علوی‌گرگانی: طب سنتی احیا شود

موسیقی