آیا راست است که بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین گردیده است؟

در پی اعتراض جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون ساخت برج ۱۲۱ طبقه توسط بنیاد مستضعفان و ارسال نامه ای به بنیاد مستضعفان، این نهاد هرچند دیر اما در اقدامی قابل تحسین جوابیه ای در مورد دلایل ساخت برج ۱۲۱ طبقه به جنبش عدالتخواه دانشجویی ارسال کردند و متن زیر پاسخی به جوابیه بنیاد مستضعفان است.