آکادمی کیا جایزه بهترین بازیکن ازمیر کاپ را گرفت

آکادمی کیا جایزه بهترین بازیکن ازمیر کاپ را گرفت

تیم فوتبال آکادمی کیا با انجام ده بازی و کسب هفده امتیاز به مقام سوم ازمیرکاپ ٢٠١٦ رسید و فردین بحری از این تیم نیز بهترین بازیکن مسابقات شد.

آکادمی کیا جایزه بهترین بازیکن ازمیر کاپ را گرفت

(image)

تیم فوتبال آکادمی کیا با انجام ده بازی و کسب هفده امتیاز به مقام سوم ازمیرکاپ ٢٠١٦ رسید و فردین بحری از این تیم نیز بهترین بازیکن مسابقات شد.
آکادمی کیا جایزه بهترین بازیکن ازمیر کاپ را گرفت

خبر جدید

قرآن