آندرانیک تیموریان چند ماه از میادین دور است؟

تیموریان می گوید مصدومیتش چیز خاصی نیست اما تا دو هفته نمی تواند فوتبال بازی کند.