آموزش زوج های جوان در طرح خانواده متعالی

آموزش زوج های جوان در طرح خانواده متعالی
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، گفت: تشکیل کمیته کاهش طلاق و گفت وگوهای کارشناسی منتج به طرح ازدواج پایدار و خانواده متعالی شد.
به گزارش آوینی نیوز ، سیاوش شهریور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در گفتگو باخبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: ما از ۲ سال گذشته کمیته کاهش طلاق را باحضور نخبگان (اساتید دانشگاه)، مدیران اجرایی، روان شناسان، جامعه شناسان، قضات دادگستری و همه متولیان حوزه خانواده تشکیل داده بودیم …

آموزش زوج های جوان در طرح خانواده متعالی

در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، گفت: تشکیل کمیته کاهش طلاق و گفت وگوهای کارشناسی منتج به طرح ازدواج پایدار و خانواده متعالی شد.
به گزارش آوینی نیوز ، سیاوش شهریور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در گفتگو باخبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: ما از ۲ سال گذشته کمیته کاهش طلاق را باحضور نخبگان (اساتید دانشگاه)، مدیران اجرایی، روان شناسان، جامعه شناسان، قضات دادگستری و همه متولیان حوزه خانواده تشکیل داده بودیم …
آموزش زوج های جوان در طرح خانواده متعالی

خرم خبر