آموزش رایگان زبان روسی به بیش از یک میلیون دانشجوی ایرانی

آموزش رایگان زبان روسی به بیش از یک میلیون دانشجوی ایرانی

با توافق دانشگاه «سینرگیا» روسیه و دانشگاه آزاد ایران بیش از یک میلیون دانشجوی ایرانی می‌توانند بطور رایگان به دوره آموزش زبان روسی دسترسی پیدا کنند. 

آموزش رایگان زبان روسی به بیش از یک میلیون دانشجوی ایرانی

(image)

با توافق دانشگاه «سینرگیا» روسیه و دانشگاه آزاد ایران بیش از یک میلیون دانشجوی ایرانی می‌توانند بطور رایگان به دوره آموزش زبان روسی دسترسی پیدا کنند. 
آموزش رایگان زبان روسی به بیش از یک میلیون دانشجوی ایرانی

آهنگ جدید