آمریکا: پیام جان کری به ظریف رسیده است/ نمی‌توانیم بگوییم چگونه/ برای تماس با ظریف چندین راه داریم!

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید جان کری برای ارتباط با ظریف چندین راه دارد و اخیراً برای ابراز نگرانی در خصوص آزمایش موشکی از یکی از این راه‌ها استفاده کرده است ولی نمی‌توان در خصوص جزئیات آن سخن گفت.