آمریکا و اردن رزمایش مشترک نظامی اجرا می‌کنند

آمریکا و اردن رزمایش مشترک نظامی اجرا می‌کنند

ارتش اردن قصد دارد با کمک برخی نیروهای ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا رزمایشی را با اهداف چند منظوره از فردا (یکشنبه) آغاز کند.

آمریکا و اردن رزمایش مشترک نظامی اجرا می‌کنند

(image)

ارتش اردن قصد دارد با کمک برخی نیروهای ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا رزمایشی را با اهداف چند منظوره از فردا (یکشنبه) آغاز کند.
آمریکا و اردن رزمایش مشترک نظامی اجرا می‌کنند

بک لینک رنک 8

خرم خبر