آمریکا می‌خواهد با خرید آب سنگین ایران زیر ساخت‌های هسته‌ای این کشور را نابود نماید

آمریکا می‌خواهد با خرید آب سنگین ایران زیر ساخت‌های هسته‌ای این کشور را نابود نماید

وزیر انرژی آمریکا از نهایی شدن طرح خرید آب سنگین ایران به ارزش ۸.۶ میلون دلار و به جهت از بین بردن زیر ساخت‌های هسته‌ای ایران خبر داد.

آمریکا می‌خواهد با خرید آب سنگین ایران زیر ساخت‌های هسته‌ای این کشور را نابود نماید

(image)

وزیر انرژی آمریکا از نهایی شدن طرح خرید آب سنگین ایران به ارزش ۸.۶ میلون دلار و به جهت از بین بردن زیر ساخت‌های هسته‌ای ایران خبر داد.
آمریکا می‌خواهد با خرید آب سنگین ایران زیر ساخت‌های هسته‌ای این کشور را نابود نماید

خرید بک لینک

ganool review