آمریکا فرمانده تفنگداران بازداشت شده در خلیج فارس را اخراج کرد

آمریکا فرمانده تفنگداران بازداشت شده در خلیج فارس را اخراج کرد

نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد: “اریک راش”، فرمانده ۱۰ ملوان بازداشت شده در خلیج فارس به دلیل ناتوانی در مدیریت یگان تحت رهبری خود اخراج شد.

آمریکا فرمانده تفنگداران بازداشت شده در خلیج فارس را اخراج کرد

(image)

نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد: “اریک راش”، فرمانده ۱۰ ملوان بازداشت شده در خلیج فارس به دلیل ناتوانی در مدیریت یگان تحت رهبری خود اخراج شد.
آمریکا فرمانده تفنگداران بازداشت شده در خلیج فارس را اخراج کرد

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان