آمریکا: روسیه جان ده‌ها هزار نفر را در سوریه نجات داد

آمریکا: روسیه جان ده‌ها هزار نفر را در سوریه نجات داد

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای با سی ان ان گفت : به کمک روسیه در سوریه اولین رژیم آتش بس برقرار شد.

آمریکا: روسیه جان ده‌ها هزار نفر را در سوریه نجات داد

(image)

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای با سی ان ان گفت : به کمک روسیه در سوریه اولین رژیم آتش بس برقرار شد.
آمریکا: روسیه جان ده‌ها هزار نفر را در سوریه نجات داد

خرید بک لینک

پرس نیوز