آمریکا دیگر کاهش خرید نفت ایران را دنبال نمی‌کند

آمریکا دیگر کاهش خرید نفت ایران را دنبال نمی‌کند

رئیس‌جمهور آمریکا در یادداشتی خطاب به سه وزیر این کشور مدعی شده که واشنگتن سیاست کاهش خرید نفت و محصولات نفتی از ایران را دنبال نمی‌کند.

آمریکا دیگر کاهش خرید نفت ایران را دنبال نمی‌کند

(image)

رئیس‌جمهور آمریکا در یادداشتی خطاب به سه وزیر این کشور مدعی شده که واشنگتن سیاست کاهش خرید نفت و محصولات نفتی از ایران را دنبال نمی‌کند.
آمریکا دیگر کاهش خرید نفت ایران را دنبال نمی‌کند

تکنولوژی جدید