آمریکا درپی فروش ده‌ها جنگنده پیشرفته به اعراب و اسرائیل است

آمریکا درپی فروش ده‌ها جنگنده پیشرفته به اعراب و اسرائیل است

خبرگزاری روسی از نهایی شدن طرح فروش جنگنده‌‌های نظامی پیشرفته به تل‌آویو و تصویب ارسال جت‌های اف – ۱۵ و اف – ۱۸ به کویت و قطر خبر داد.

آمریکا درپی فروش ده‌ها جنگنده پیشرفته به اعراب و اسرائیل است

(image)

خبرگزاری روسی از نهایی شدن طرح فروش جنگنده‌‌های نظامی پیشرفته به تل‌آویو و تصویب ارسال جت‌های اف – ۱۵ و اف – ۱۸ به کویت و قطر خبر داد.
آمریکا درپی فروش ده‌ها جنگنده پیشرفته به اعراب و اسرائیل است

فروش بک لینک

car