آمریکا برای ونزوئلا برنامه‌های امپریالیستی در سر دارد

آمریکا برای ونزوئلا برنامه‌های امپریالیستی در سر دارد

رئیس جمهور ونزوئلا درخواست برگزاری همه پرسی برای کناره گیری وی از قدرت را «غیرعملی» خواند.

آمریکا برای ونزوئلا برنامه‌های امپریالیستی در سر دارد

(image)

رئیس جمهور ونزوئلا درخواست برگزاری همه پرسی برای کناره گیری وی از قدرت را «غیرعملی» خواند.
آمریکا برای ونزوئلا برنامه‌های امپریالیستی در سر دارد

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان