آمار تحصیل کرده‌های بیکار ۲ برابر بی سوادان است

آمار تحصیل کرده‌های بیکار ۲ برابر بی سوادان است

رئیس پارک علم و فناوری خراسان تاکید کرد: متاسفانه آمار فعلی تحصیل کرده‌های بیکار ما دو برابر بی سوادان بیکار می‌باشد چون دانشگاه‌های ما نتوانستند در طراحی کسب و کار و کارآفرینی به خوبی عمل کنند.

آمار تحصیل کرده‌های بیکار ۲ برابر بی سوادان است

(image)

رئیس پارک علم و فناوری خراسان تاکید کرد: متاسفانه آمار فعلی تحصیل کرده‌های بیکار ما دو برابر بی سوادان بیکار می‌باشد چون دانشگاه‌های ما نتوانستند در طراحی کسب و کار و کارآفرینی به خوبی عمل کنند.
آمار تحصیل کرده‌های بیکار ۲ برابر بی سوادان است

آپدیت آنلاین نود 32

پرس نیوز