آمار اولیه از نتایج انتحابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران اعلام شد+آرای کسب شده

آمار اولیه از نتایج انتحابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران از مجموع یک میلیون و ۲۹۳هزار و ۸۱۷ رای ماخوذه اعلام شد.