آمادگی کامل بیش از ۲ هزار بوستان تهران برای برپایی روز طبیعت

آمادگی کامل بیش از ۲ هزار بوستان تهران برای برپایی روز طبیعت

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران از آمادگی کامل ۲ هزار و ۱۳۵ بوستان محله‌ای، منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شهر تهران برای برگزاری مراسم روز طبیعت خبر داد.

آمادگی کامل بیش از ۲ هزار بوستان تهران برای برپایی روز طبیعت

(image)

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران از آمادگی کامل ۲ هزار و ۱۳۵ بوستان محله‌ای، منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شهر تهران برای برگزاری مراسم روز طبیعت خبر داد.
آمادگی کامل بیش از ۲ هزار بوستان تهران برای برپایی روز طبیعت

فروش بک لینک