آلمان سهمیه جام جهانی را کسب کرد

آلمان سهمیه جام جهانی را کسب کرد
تیم ملی فوتبال آلمان با پیروزی در زمین جمهوری چک سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرد.

آلمان سهمیه جام جهانی را کسب کرد

تیم ملی فوتبال آلمان با پیروزی در زمین جمهوری چک سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرد.
آلمان سهمیه جام جهانی را کسب کرد