آقای جنتی بیش از سایرین لایق ریاست مجلس خبرگان هستند

آقای جنتی بیش از سایرین لایق ریاست مجلس خبرگان هستند

نماینده منتخب مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری گفت: نمایندگان مجلس خبرگان باید کسی را برای ریاست انتخاب کنند که از نظر فکر و عمل نزدیک‌ترین فرد به امام و رهبری باشد.

آقای جنتی بیش از سایرین لایق ریاست مجلس خبرگان هستند

(image)

نماینده منتخب مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری گفت: نمایندگان مجلس خبرگان باید کسی را برای ریاست انتخاب کنند که از نظر فکر و عمل نزدیک‌ترین فرد به امام و رهبری باشد.
آقای جنتی بیش از سایرین لایق ریاست مجلس خبرگان هستند

خبر جدید