آغاز نصب سازه‌های نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب

مدیرکمیته اجرایی و رفاهی بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران از برگزاری جلسه مشترک رئیس نمایشگاه با معاونان شهردار به منظور بررسی اقدامات اجرایی شهرداری در یک ماه گذشته به منظور آماده‌سازی مکان نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.