آغاز مهلت انتخاب رشته داوطلبان دانشگاه آزاد از ۱۹ مرداد

آغاز مهلت انتخاب رشته داوطلبان دانشگاه آزاد از ۱۹ مرداد
سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: مهلت انتخاب رشته برای داوطلبان دانشگاه آزاد از ۱۹ مرداد ماه آغاز می‌شود.

آغاز مهلت انتخاب رشته داوطلبان دانشگاه آزاد از ۱۹ مرداد

سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: مهلت انتخاب رشته برای داوطلبان دانشگاه آزاد از ۱۹ مرداد ماه آغاز می‌شود.
آغاز مهلت انتخاب رشته داوطلبان دانشگاه آزاد از ۱۹ مرداد