آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی «فلوجه»

 آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی «فلوجه»

وزارت دفاع عراق، از آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی فلوجه و تحقق اهداف ترسیم شده ارتش این کشور خبر داد.

 آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی «فلوجه»

(image)

وزارت دفاع عراق، از آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی فلوجه و تحقق اهداف ترسیم شده ارتش این کشور خبر داد.
 آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی «فلوجه»

دانلود سریال و آهنگ